Scroll Top

Anunt participare – 02.12.2019

INOVALABEL S.R.L. anunţă procedura de achiziţie pentru selectarea prestatorului de servicii în vederea elaborării Cererii de Finanţare, a Planului de Afaceri şi pentru Managementul Proiectului

„Extinderea activităţii de producţie a INOVALABEL S.R.L. prin achiziţie de echipamente inovative”, conform prevederilor Ordinului nr. 1284 / 08.08.2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene, 

 1. Denumire solicitant: INOVALABEL S.R.L.
 2. Codul unic de înregistrare: RO 8043163
 3. Adresa sediu social: Sat Brătuleni, Comuna Miroslava, Strada Tudor Vladimirescu nr. 1, Parc Industrial Miroslava, judeţul Iaşi
 4. Telefon: 0232.244.000
 5. Fax: 0232.245.000
 6. E-mail: office@inovalabel.com
 7. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: conform prevederilor Ordinului nr. 1284/08.08.2016 – procedura competitivă.
 8. Sursa de finanţare a contractului: Fondul European de Dezvoltare Regională + Bugetul naţional / fondurile proprii ale INOVALABEL S.R.L.
 9. Obiectul contractului și locul de implementare a contractului:
  1. Obiectul contractului: prestare servicii de consultanță pentru elaborarea Cererii de finanţare, a Planului de afaceri şi pentru Managementul Proiectului;
  2. Locul de implementare: Sat Brătuleni, Comuna Miroslava, Strada Tudor Vladimirescu nr. 1, Parc Industrial Miroslava, judeţul Iaşi
 10. Tipul și durata contractului:
  a. Tipul: contract de prestări servicii, conform “Specificaţiilor tehnice”;
  b. Durata contractului: minim 24 de luni de la semnarea contractului de prestări servicii.
 11. Valoare estimată: 307.261,50 lei / 65.000,00 Euro fără TVA
 12. Informaţii, clarificări:
  1. Documentaţia se poate obţine gratuit de la sediul INOVALABEL S.R.L. din Sat Brătuleni, Comuna Miroslava, Strada Tudor Vladimirescu nr. 1, Parc Industrial Miroslava, judeţul Iaşi, persoana de contact: Emanuel Constantin, de Luni – Vineri: 8,00–16,00, poate fi solicitată prin fax sau email;
  2. Data şi ora limită pentru solicitarea clarificărilor (prin e-mail sau fax sau la sediul achizitorului): 04.12.2019, ora 16:00. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0232.244.000, e-mail: office@inovalabel.com, persoana de contact: Emanuel Constantin
  3. Data şi ora limită pentru transmiterea clarificărilor: 06.12.2019, ora 16:00.
 13. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 13.12.2019, ora 12:00
 14. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: INOVALABEL S.R.L. – Sat Brătuleni, Comuna Miroslava, Strada Tudor Vladimirescu nr. 1, Parc Industrial Miroslava, judeţul Iaşi.
 15. Limba de redactare a ofertei: Limba română.
 16. Documentele ce urmează a fi prezentate de ofertanţi: conform documentului “Specificaţii tehnice”
 17. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: Preţul se va exprima în lei sau euro, fără TVA.
 18. Modul de stabilire a ofertei câştigătoare şi de atribuire a Contractului de prestări servicii:

Solicitantul privat va compara toate ofertele primite prin raportarea acestora  la toate cerinţele publicate şi va alege oferta care îndeplineşte cerinţele tehnice şi prezintă avantaje faţă de acestea, la un raport calitate/preţ competitiv. Raportul calitate/preţ competitiv va fi determinat prin stabilirea unor elemente de departajare, în ordinea priorităţii, a ofertelor care îndeplinesc toate cerinţele solicitate. Elementele de departajare sunt detaliate în documentul „Specificaţii tehnice”.

 1. Cursul de referinţă leu/euro aplicabil pentru compararea unitară a preţurilor ofertelor, dacă va fi cazul: 4,7271 lei.

 2 Decembrie 2019

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.