Scroll Top

Anunt participare – 27.03.2017

INOVALABEL S.R.L. anunţă procedura de achiziţie pentru selectarea prestatorului de servicii în vederea elaborării Cererii de Finanţare, a Planului de Afaceri şi pentru Managementul Proiectului

„Achiziţie de utilaje pentru extinderea activităţii de producţie a INOVALABEL S.R.L.”,

conform prevederilor Ordinului nr. 1284 / 08.08.2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene, 

 

 1. Denumire solicitant: INOVALABEL S.R.L.
 2. Codul unic de înregistrare: RO 8043163
 3. Adresa sediu social: Iași, Șoseaua Bucium nr. 55F, Județul Iași
 4. Telefon: 0232.244.000
 5. Fax: 0232.245.000
 6. E-mail: office@inovalabel.com
 7. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: conform prevederilor Ordinului nr. 1284/08.08.2016 – procedura competitivă.
 8. Sursa de finanţare a contractului: Fondul European de Dezvoltare Regională + Bugetul naţional / fondurile proprii ale INOVALABEL S.R.L.
 9. Obiectul contractului și locul de implementare a contractului:
  1. Obiectul contractului: prestare servicii de consultanță pentru elaborarea Cererii de finanţare, a Planului de afaceri şi pentru Managementul Proiectului;
  2. Locul de implementare: Iași, Șoseaua Bucium nr. 55F, Județul Iași
 10. Tipul și durata contractului:
  a. Tipul: contract de prestări servicii, conform documentaţiei de atribuire;
  b. Durata contractului: minim 24 de luni de la semnarea contractului de prestări servicii.
 11. Valoare estimată: 361.376,00 lei/ 80.000,00 euro
 12. Informaţii, clarificări:
  1. Documentaţia se poate obţine gratuit de la sediul INOVALABEL din Iași, Șoseaua Bucium nr. 55F, Județul Iași, persoana de contact: Emanuel Constantin, de Luni – Vineri: 8,00–16,00, poate fi solicitată prin fax sau email;
  2. Data şi ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 30.03.2017 ora 12:00. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0232.244.000, e-mail: office@inovalabel.com, persoana de contact: Emanuel Constantin
  3. Data şi ora limită pentru transmiterea clarificărilor: 31.03.2017, ora 16:00.
 13. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 07.04.2017, ora 10:00
 14. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: INOVALABEL S.R.L. – Iași, Șoseaua Bucium nr. 55F, Județul Iași.
 15. Limba de redactare a ofertei: Limba română.
 16. Documentele ce urmează a fi prezentate de ofertanţi: conform Fişei de date a achiziţiei.
 17. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: Preţul se va exprima în lei sau euro, fără TVA.
 18. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestări servicii: solicitantul privat va compara ofertele primite prin raportarea lor la toate cerinţele solicitate şi va alege oferta care îndeplineşte cerinţele tehnice şi prezintă avantaje faţă de acestea, la un raport calitate/preţ competitiv.
 19. Cursul de referinţă leu/euro aplicabil pentru compararea preturilor ofertelor: 4,5172 lei.

Data: 27.03.2017

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.