Scroll Top

Achiziţie de utilaje pentru extinderea activităţii de producţie a INOVALABEL S.R.L.

Data: 09.04.2020
PREZENTARE PROIECT
„ Achiziţie de utilaje pentru extinderea activităţii de producţie a INOVALABEL S.R.L.”

INOVALABEL S.R.L. cu sediul în Strada Tudor Vladimirescu nr. 1, Sat Brătuleni, comuna Miroslava, Parc Industrial Miroslava din judeţul Iaşi, anunţă finalizarea Proiectului „Achiziţie de utilaje pentru extinderea activităţii de producţie a INOVALABEL S.R.L.”, cod SMIS 112399, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 2.2.

Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă creşterea competitivităţii economice a INOVALABEL S.R.L. prin achiziţionarea unor echipamente de producţie complexe, înalt tehnologizate şi automatizate, care să-i permită realizarea unui volum mai mare de produse, şi care să conducă la îmbunătăţirea şi eficientizarea fluxului tehnologic actual. Proiectul a prevăzut şi măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător şi de creştere a eficienţei energetice prin: eficientizarea iluminatului în spaţiul de producţie şi utilizarea de resurse regenerabile de energie –
sistem fotovoltaic. De asemenea investiţia a presupus şi Recertificarea Sistemului de management al calității ISO 9001 şi Certificare standardizare proces de tipar digital.

Obiectivele specifice ale Proiectului au fost:
1. Dotarea societății cu utilaje si echipamente de producție – 3 echipamente (mașină de tipar flexo, mașină de pliat bookleturi, laborator de cerneală) pentru extinderea capacității de producție și implementarea unei soluții software integrate pentru domeniul tipografic care va asigura un management performant al tuturor resurselor din sistem, o planificare riguroasă a producției și o gestionare completă a costurilor estimate și realizate;
2. Crearea a 3 (trei) noi locuri de muncă;
3. Realizarea măsurilor de informare și publicitate și participarea la un târg internațional pentru promovarea proiectului și a societății.

Rezultatele aşteptate ale Proiectului au fost:
1. Semnarea şi derularea Contractelor de achiziţie;
2. Încheierea a 3 contracte noi de muncă;
3. Promovarea Proiectului şi a societăţii prin realizarea măsurilor de informare şi publicitate şi participarea la 1 târg internaţional în perioada de implementare a Proiectului.

Proiectul s-a implementat în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est – la sediul societății din Strada Tudor Vladimirescu nr. 1, Sat Brătuleni, comuna Miroslava, Parc Industrial Miroslava din judeţul Iaşi. Perioada de implementare a Proiectului
a fost de 38 de luni, respectiv între data de 27.03.2017 şi data de 30.04.2020.

Valoarea totală a Proiectului este 8.794.221,68 lei. Finanţarea nerambursabilă este în valoare de 4.516.487,55 lei, din care contribuţia din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.839.014,41 lei şi de la Bugetul Naţional este de 677.473,14 lei.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.